Logo Drone  
dronetop
 
 
Utfyllnad Hem Katalog Artister Recensioner Press Beställ Länkar Video Kalender Info/Kontakt Info/Kontakt
Utfyllnad
x

ALBUM: ÖRSPRÅNG

KATALOGNUMMER: DROCD012

ARTIST: CURT TALLROTH & OLOV JOHANSSON

UTGIVNINGSÅR: 1998

DROCD012
Omslagsbild:Thomas Fahlander

NR  LÅT TID
1speakerBonapartesmarschen 01:42
2Vals efter August Bohlin 01:13
3Frankens brudpolska 01:25
4speakerPolska efter Abel Eriksson 01:30
5Hög och låg 01:36
6speakerKristinas Brudpolska 01:58
7Tusenlappen 01:31
8Vikingapolskan 01:33
9Gammal Ljungkvistervals 02:49
10Systerpolska 02:14
11speakerPolkett efter August Bohlin 01:18
12Disapolskan 01:42
13speakerMidosmmarvals från Skuttunge 02:23
14Skoklostermarschen 01:12
15Polska från Tierp 01:29
16Slogsvedsvalsen 01:45
17Skuttungeschottis 01:46
18Tryckar-Kjells polska 01:34
19Bohlins Skänklåt 01:20
20När jag dansar med min lilla brud 01:13
21Lilla knäppvalsen 01:12
22Polska efter Gåsvikarn 01:39
23Oktobervalsen 02:20
24Gås-Anders Lillpolska 01:35
25Bästen 02:20
26Särna brudmarsch 03:48
27Brobergspolskan 01:57
28Marstalla-Olles polska 01:36
29Hellstedts gamla brudmarsch 01:47
30Schottis i allmogestil 01:42
31Vals efter August Bohlin 02:17
32Polska efter Daniel Skärberg 01:39
33Marsch efter Gustaf i Gropen 01:52
34Örsprånget 01:37
35Vals efter August Bohlin 01:21
36Polska efter Gås-Anders 01:37
37Harbomarschen 01:53
 
MUSIKER
Curt Tallroth: Fiol, Nyckelharpa, Klarinett, Gitarr och Sång
Olov Johansson: Fiol och Nyckelharpa
Mer om artisten
 
Storspelmannen Curt Tallroth (1915-2001) kom från Harbo i landskapet Uppland norr om Stockholm. Curt härstammade från en mycket musikalisk familj där fyra av de tolv barnen blivit kända spelmän. Redan i ungdomsåren kom Curt och hans bröder Ivar, Artur och Sven i kontakt med grannen och mästarspelmannen August Bohlin (1879-1949) och lärde sig hans repertoar på både fiol och det svenska nationalinstrumentet nyckelharpa.

August Bohlin hade en unik skatt av gamla låtar som han lärt av sin far Janne Bohlin, som i sin tur lärt sig av morfadern Per Hellstedt, vars fader Olof Hellstedt bland annat spelat för kung Gustav III när han som kronprins gästade norra Uppland i mitten av 1700-talet. August Bohlin bevarade inte bara de gamla melodierna, utan komponerade också ständigt nya melodier och utökade sin repertoar med låtar från samtida spelmän. På detta sätt fick bröderna Tallroth en mycket stor repertoar av låtar som speglade folkmusikens utveckling i Uppland under en lång period.

När Olov Johansson var 14 år träffade han Curt Tallroth på ett lokalt folkmusikarrangemang. Curt lade märke till Olovs talang och erbjöd Olov att få komma hem och lära sig låtspel. Det blev början på en mycket lång vänskap. Olov har under åren tillägnat sig Curts repertoar och räknas i dag som den främste tolkaren av låtskatten efter August Bohlin. Han har också gjort nyckelharpan känd genom sin medverkan i grupper som Väsen, folkrockarna Nordman, jazzgruppen Trio con X och stråkkvartetten Kronos Quartet. Olov är en stor föreblid för många unga nyckelharpspelare och verkar bland annat som lärare vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

Örsprång är en CD som speglar Curts och Olovs långa bekantskap. Här möter vi låtar som de spelat många gånger under årens lopp med ett unikt samspel på nyckelharpa och fiol. Några av låtarna är alldeles nya. Andra har vandrat från spelman till spelman sedan 1700-talet.

Örsprång är tillägnad alla lärare och lärljungar i den långa kedja som börjar i mitten av 1700-talet och som vi aldrig kan ana slutet på!
 

RECENSION

"Den här skivan skulle jag vilja ge till alla fjortonåringar som vill sluta i musikskolan för att läraren är trist och låtarna tråkiga. Bättre förebild än Olovs initiativ i motsvarande ålder och skivans samspel går inte att få"
Gunnar Ternhag, Lira
Fler recensioner
 

ANDRA CD DÄR MUSIKER FRÅN "ÖRSPRÅNG" MEDVERKAR

DROCD001
DROCD001
Väsen
DROCD004
DROCD004
Vilda Väsen
DROCD006
DROCD006
Till Eric
DROCD009
DROCD009
Levande Väsen
DROCD011
DROCD011
Storsvarten
DROCD022
DROCD022
Byss-Calle
DROCD032
DROCD032
N.H.O
DROCD044
DROCD044
I lust och glöd
 
Till toppen Hem