Logo Drone  
dronetop
 
 
Utfyllnad Hem Katalog Artister Recensioner Press Beställ Länkar Video Kalender Info/Kontakt Info/Kontakt
Utfyllnad
x

ALBUM: POLSKI DANTZ

KATALOGNUMMER: DROCD026

ARTIST: HÖÖKENSEMBLEN

UTGIVNINGSÅR: 2002

DROCD026
Omslagsbild:M van Hellemont

NR  LÅT TID
1speakerPolonesse 02:10
2Sorbischer Tantz 01:51
3speakerHvid ett bärg 06:22
4speakerMenuett "Trio" 02:03
5Gigue 01:48
6Dantz 02:05
7speakerGavotte L'amour 03:54
8speakerPoloness "Qvinten" 01:48
9Aire 02:28
10Polski Dantz 02:10
11Saraband 02:01
12Poloness D-dur 02:36
13speakerPolonesse 01:57
14Airie/I denna söta 03:00
15speakerJag ledz wid werlden 04:44
16Serra 01:46
17Menuett 01:57
18Marsche 02:30
19Serra 02:17
20Air 02:05
21speakerDantz & Proportio 02:33
22I himmelen 05:34
23Air 03:42
 
MUSIKER
Sven Ahlbäck: Fiol
Ånon Egeland: Fiol och Hardingfela
Magnus Gustafsson: Resonanssträngad Fiol
Katarina Lindgren: Violone
Mikael Marin: Viola, Barockviola, Kontra
Mats Olofsson: Cello, Violoncell Piccolo
Susanne Rosenberg: Sång
GÄSTMUSIKER
Sven Åberg: Barockluta, Barockgitarr, Teorb, Låtluta
Ingrid Söderberg: Altblockflöjt
Göran Månsson: Basblockflöjt, Kontrabasblockflöjt
Agneta Hellström: Basblockflöjt, Kontrabasblockflöjt
Kerstin Frödin: Subkontrabasblockflöjt, Basflöjt
Mer om artisten
 
Musikhistoriens båda divergerande linjer, med den strikta nottraditionen på det ena benet och det gehörsmässigt improvisatoriska på det andra, möts någonstans i det grumliga diset vid 1600-talets slut. Anonyma menuetter och polska danser från 1600- och tidigt 1700-tal. Är det folkmusik eller barockmusik? Då var det musik rätt och slätt. Uppdelningen i genrer kom senare.

Kanske har ändå mycket av barockens estetik överlevt inom det som vi idag kallar folkmusik. I vilket fall som helst var säkert musikernas roll i förhållande till notförlagor mycket lik våra dagars jazz- eller folkmusikers sätt att närma sig sin musikgenre. En mängd förhållningssätt till notförlagor praktiserades. Det var inte ovanligt med framimprovisering av hela verk. I notböckerna kunde grundläggande och populära melodier med stämmor presenteras i mängder av variationer. Detta förhållningssätt var förankrat i retoriken . Det gällde att lära sig hantverket genom att variera en utsaga. Subjektivt medskapande stod i centrum. Att slaviskt följa förlagor uppfattades som amatörmässigt notrytteri.

Till och med en försupen domkyrkokantor i det perifera Växjö, långt från 1600-talets europeiska musikmetropoler, förstod att framföra musiken et mutatio, Idén att framföra ett verk, musikstycke eller låt så lika som möjligt två gånger i följd fanns inte i sinnevärlden. Rytmen var av fundamental betydelse. Det skulle svänga. Man skulle få lust att dansa. Det fanns ett ömsesidigt utbyte och ett ständigt flöde mellan land och stad. Härvidlag kanske sambanden var mycket större än olikheterna. Genom en ständig växelverkan mellan improvisation och komposition växte en helt ny musikform fram - det vi idag kallar barockmusik, men som naturligtvis bara var "musik" då! Dess musikaliska konstform byggde på en sorts momentary art, där framförande och komposition smälte samman.

Mot slutet av 1600-talet var musikhistorien framme vid ett avgörande tredelat vägskäl. Den improvisatoriska traditionen stod i full blom, men samtidigt växte en stramare och mer strukturerad estetik fram. Vid samma tid förankrades det friare förhållningssättet i en mera folklig tradition och de första tecknen på en folkmusik , som avgränsade sig mot konstmusikformen började skönjas. Begreppet myntades dock som bekant först i slutet av 1700-talet.

Mycket av de som vi idag kallar barockmusik var ackordbaserad - generalbas - med en fast och given baslinje att improvisera över. Hur många låtar i de nordiska länderna är i själva verket inte just nedtecknade improvisationer över sådana baslinjer!? Ett lätt romantiserat förhållningssätt skulle möjligen kunna hävda att speciella miljöer eller särskilt arketypiska spelmän producerat det som vi idag kallar folkmusik.

Att en unik repertoar verkligen vuxit fram under speciella omständigheter, specifik för området och inte särskilt likt någonting annat. Men är det kanske istället så att mycket av vår nordiska folkmusik röjer ett ursprung i 1600- och det tidiga 1700-talets mera allmänt flödande repertoar av inte minst polska danser? Utan tvekan finns det starka kopplingar till den musikaliska grunden för den tidiga pardansen i Centraleuropa. Influenser och impulser som når Sverige och Norden på 1500-talet och som så småningom tar sig uttryck som polska, pols och springlek.

I de äldsta handskrivna notsamlingarna som finns bevarade i Norden märks dessa impulsvägar tydligt ? melodierna har namn som tanz-spring auf ; sprung auf; polnischer dantz och polski danz. En stor del av de äldsta polskemelodier vi har i Norden ? med nationalromantiska förtecken odlade som just ?nationella klenoder? i ett par hundra år ? är i själva verket en del av det stora nordeuropeiska melodiflöde som går i hand i hand med den stora revolutionen ? pardansen. Innehållet i olika handskrivna 1600- och 1700-talssamlingar från hela Nordeuropa kan ibland vara förvillande likartade.

På den här CD:n tar gruppen Höök och Svenska Blockflöjtskvintetten med er på en färd över hela Norden och Baltikum bland populära 1600-talsmelodier. Låtar som dyker upp lite varstans. Oberoende av avstånd och miljö. Precis som på förra CD:n (?Höök?, 1995) närmar sig gruppen den här repetoaren på ett fritt och kärleksfullt sätt. Utan att snegla alltför mycket åt interpretations- och uppförandepraxis. Barockmusik eller folkmusik? Musik,helt enkelt!

Magnus Gustafsson
 

RECENSION

"Liksom gruppens förra cd Höök från 1995, är detta sammantaget en nyttig cd, med trovärdiga tolkningar av låtar från en tid innan termen folkmusik börjat användas. Barockmusik eller folkmusik frågar man i konvoluttexten - och svaret är självklart: musik, helt enkelt!"
Dan Lundberg, Svenska Dagbladet
Fler recensioner
 

ANDRA CD MED HÖÖKENSEMBLEN UTGIVNA PÅ DRONE

DROCD007
DROCD007
Höök

ANDRA CD DÄR MUSIKER FRÅN "POLSKI DANTZ" MEDVERKAR

DROCD001
DROCD001
Väsen
DROCD002
DROCD002
Änglarnas Språk
DROCD004
DROCD004
Vilda Väsen
DROCD005
DROCD005
Skärvor
DROCD009
DROCD009
Levande Väsen
DROCD010
DROCD010
Krook
DROCD011
DROCD011
Storsvarten
DROCD017
DROCD017
R7
DROCD023
DROCD023
Apelgrå
DROCD030
DROCD030
Inland
DROCD034
DROCD034
Krokar länkar och krus
DROCD036
DROCD036
Dance Jon
DROCD043
DROCD043
Orm
DROCD044
DROCD044
I lust och glöd

KÖP DEN HÄR CDN!

Köp via CDON
 
Till toppen Hem